Св. Иоан Кръстител

Вече сме само БОЖИИ

      

     В края на 2012 г. под предлог да бъде предадена на Чехословашката православна църква общината ни е изключена от диоцеза на Българската Западно-и средноевропейска епархия.
    Налага се вярващите да проявят търпение, тъй като подобна стъпка в църковната администрация може да продължи няколко години.
   Уверявам уважаемите вярващи, че ще положа максимални усилия богослуженията и хода на духовния живот да не бъдат нарушени. 
   Въпреки че субсидиите, които получавахме от Дирекция по вероизповеданията без да бъдем уведомени  бяха спрени със задна дата цените на свещите и всички такси остават непроменени.
   Тъй като до изясняването на статута ни е отнета възможността да представляваме българските християни в Словакия, не можем да участваме в мероприятия организирани от посолството на Р. България, българското училище в Братислава и други български институции. 
     Вярвам, че с Божията помощ и по вашите усърдни молитви ще преодолеем трудностите(буквата на закона), които някои щедро подхвърлят под нозете ни.


Ваш служител в Христа свещеноиконом Николай.

      Молете Бога за мене грешния!

Няма коментари: